Yazılım Test Mühendisliği Önemini Artırıyor

Test Mühendisliği, geneli kapsayan bir tanım olur. O yüzden hemen şunu belirtmeliyim ki; tahmin edebileceğiniz gibi test mühendisi veya test mühendisliği ifadelerini yazılım ve bilgi sistemleri sektörü içerindeki anlamları ile kullanıyorum. Yani test mühendisi dediğimde aslında yazılım test mühendisi demek istiyorum.

Bir önceki yazım Test Mühendisi Olduktan Sonra İş Analisti Olunabilir mi?‘de şöyle bir bölüm yazmıştım:

“Test mühendisliğinin öneminin artması ile birlikte artık şirketlerde BT çatısı altında özel test ekipleri oluşturulmaktadır. Böylelikle, oluşturulmaya başlanan test ekipleri, Test Mühendisi pozisyonu için insan kaynağı ihtiyacı doğurur. Tüm bu geliştirmelerle birlikte artık iş analisti iş ilanları ile birlikte açık test mühendisi pozisyonlarını daha sık görmekteyiz.”

İşte bu yazıda yazılım test mühendisliği ve ülkemizde sayısı her geçen gün artan test ekipleri ile test mühendislerinden bahsedeceğim.

Test ve Yazılım Test Mühendisliği

Yazılım geliştirme döngüsünde, Analiz ve Geliştirme sürecinden sonra gelen Test aşaması, iş analistlerinin çalıştığı gereksinim analizi sonucu ortaya çıkarılan gereksinimlerin doğrulandığı süreçtir. Test, tek başına gereksinimlerin doğrulandığı bir süreç olmakla kalmayıp, yapılan geliştirmenin kalite faktörlerinin da sınandığı bir süreçtir. Yazılımın fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlere uygun çalıştığının ve bu sayede geliştirmenin canlı ortama çıkmaya uygun kalite seviyesinde olduğunun araştırıldığı bir süreçtir. Tüm bu süreçte, çeşitli test teknikleri ile farklı test çeşitleri uygulanır. Ayrıca özellikle tekrarlı testleri gerçekleştirmek için test mühendisleri test otomasyon araçlarından da faydalanabilir.

BT Altında Test Ekipleri Kurulmakta

Test mühendisi pozisyonu, BT ekibi içerisinde test ekibi barındıran veya test ekibi kurma amacında olan şirketlerde yer verilen bir pozisyondur. Yani her yazılım geliştirilen kurumda, test mühendisi ya da test uzmanı yer almaz. Peki bu kurumlarda test yapılmıyor mu? Elbette yapılıyor. Biliyoruz ki çoğu test mühendislerinin yer almadığında, test sürecini iş analistleri gerçekleştiriyor.

Test mühendisliği, tek başına fonksiyonel gereksinimler için happy path, yani herhangi bir exceptional case (istisnai durum ) barındırmayan ve gerçekleşmesi beklenen senaryoların gerçekleşmesi üzerine yoğunlaşmak yerine, olası tüm senaryolar ve istisnai durumlara da eğilir. Çeşitli test teknikleri ile farklı test tipleri gerçekleştirilir. Özellikle fonksiyonel olmayan gereksinimler için test mühendisliği çok daha gereklidir. Güvenlik ve sistem kararlılık gibi konularda test mühendislerinden yararlanmak ve işin riskine göre yeterli test süresi ayırmak gerekir.

Müşteriye Hatalı Ürün Sunmanın Maliyeti Artmakta

Yazılım Test Mühendisliği her geçen gün öneminin artmasının en büyük nedeni yüksek rekabet ortamında müşteriye hatalar içeren bir ürün sunmanın maliyetinin giderek artması. Maliyet konusunu biraz açarsak iki gruba ayırabiliriz.

1.Hatanın Giderilmesi ve Telafi Edilmesi Maliyeti

Canlı ortamda müşteriye hatalı bir ürün sunulduktan sonra, yani yazılım geliştirme yaşam döngüsünün işletilmesi sonucu ürünün geliştirilip, tamamlandığı andan sonra geriye dönük bir hatanın saptanıp, bunun düzeltilmesinin neden olduğu maliyettir. Hatanın giderilmesi için proje ekibi yeniden bir araya gelir. Hatanın kaynağı ve nedenleri konusunda iş analisti ve yazılımcı kontrollerde bulunur, çoğu zaman hata test ortamında da saptanır, çözüm için plan yapılır ve yeniden tüm yazılım geliştirme akışı bu hatanın giderilmesi için yaşatılır.

Tüm bu süreçte, çalışan insan kaynağının bu hataya zaman harcamış olmasının maliyetini hemen söyleyebiliriz. Eğer bu hata olmasaydı, tüm proje ekibi başka işler ile ilgilenecekti. Ancak asıl önemlisi ve daha büyük risk içeren kısmı ise; hatanın çeşidine göre kullanıcıların hatadan dolayı şirketinize faturalandırılacak işlemlere sebep olması sonucu doğabilecek maddi kayıplardır.

2.Marka İmajına Olumsuz Etkisinin Maliyet

Günümüzde sosyal ağların yoğun kullanıldığı bir ortamda, müşterinin haberi olduğu bir hatanın, müşteri önünde giderilmeye çalışılmasının sonucunda oluşacak olumsuz marka imajını da hesaba katmak gerekir. Çoğu zaman maliyetten bahsedilince teknik konular ve iş gücü kaynağı akla gelir. Ancak canlı ortamda bir ürün hatasından bahsediyorsak elbette bunun müşterileriniz üzerinde bir etkisi olacaktır. Müşterilerinizi mağdur edecek veya maddi kayba sokabilecek hataların ağızdan ağıza veya sosyal medya üzerinden kısa sürede binlerce müşteri ve potansiyel müşterinize ulaşacağını unutmayın. Hepimiz kişisel deneyimlerimizi göz önüne getirdiğimizde abartmadığımı göreceksiniz. Yani olayın her zaman pazarlama ve algı yönetimi ayağı da yer almakta.

Sonuç olarak, bir hatanın müşteriye ürünü sunmadan önce fark edilmesi gerekir. Bu da ürünün kalitesi ile ilgili bir konudur. Elbette kaliteyi yakalamanın da bir maliyeti vardır ancak bu her zaman ürünü sunduktan sonra kaliteli hala getirmekten daha az maliyetli olur. İşte bunu sağlamak için de projelerde test için yeterli kaynağın ayrılması ve testin aceleye getirilmemesi gerekiyor. Yazılım Test Yaşam Döngüsü‘nün işletilebildiği nice projeler diliyorum.

0 Yorum

Bize Ulaşın

İletmek istediğiniz bir konu mu var? Lütfen bize yazmaktan çekinmeyin.

Gönderiliyor

©2018 BT İşAnalisti & btisanalisti.com | İşi Bilen Teknik İnsan

veya

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

veya

Create Account